Άρθρα / Παρουσιάσεις

Η μεταναστευτική πολιτική που έχει ανάγκη ο τόπος

Η νέα κυβέρνηση, πέραν των άλλων προτεραιοτήτων της, οφείλει να προβεί άμεσα και σε μία αξιολόγηση της κατάστασης στο μέτωπο του μεταναστευτικού, με επαναπροσδιορισμό στόχων αλλά και ρεαλιστικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των επιμέρους ζητημάτων. Τα οποία όμως – κι αυτό πρέπει να γίνει εξ αρχής κατανοητό – δεν περιορίζονται μόνο στο λεγόμενο «προσφυγικό».

Περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου της IMMIGRATIO στην εκδήλωση “Η Μεταναστευτική Πολιτική στο επίκεντρο”

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.03.2018.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.Θ., Αξιότιμε κύριε Ταξίαρχε, Κυρίες-οι δικαστικοί λειτουργοί, Κύριε Συντονιστή, κυρίες-οι Διευθυντές, Προϊστάμενοι και εργαζόμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Αγαπητές-οι συνάδερφοι δικηγόροι, μέλη του Δ.Σ.Θ. και μέλη της Ε.Νο.Με.Δ. IMMIGRATIO, Καλησπέρα! Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή επιστημονική μας εκδήλωση, την 5η στην έδρα της Ένωσής μας, τη Θεσσαλονίκη και την 11η...
Περισσότερα

Τζαμάλ

Το συρματόπλεγμα γύρω από το λιμάνι της Πάτρας το είχαν φτάσει στον θεό και στην κορφή του άπλωσαν πρόσθετα αγκαθωτά σύρματα. Στις μεγάλες σιδερένιες εισόδους ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός. Έμοιαζε με στρατόπεδο. Δυο μεγάλα πλοία της γραμμής για Ιταλία φόρτωναν νταλίκες με εμπορεύματα, την ώρα που ο...
Περισσότερα

Απονομή ιθαγένειας στη 2η γενιά μεταναστών: πέρασε κιόλας ένας χρόνος!

του Γεωργίου Τσαούση. Στις 09.07.2016 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ψήφιση, δημοσίευση και θέση σε εφαρμογή του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α’76), με τον οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών, τη λεγόμενη ‘δεύτερη γενιά’, εφόσον αυτά γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με το ίδιο νομοθέτημα τροποποιήθηκαν διατάξεις του...
Περισσότερα

Παρουσίαση της συμμετοχής της IMMIGRATIO στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον Κώδικα Ιθαγένειας & τον Κώδικα Μετανάστευσης με τίτλο: «Σχέδιο νόμου, τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011, τροποποιήσεις του ν. 4251/2014, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας»

Άρθρο 16

  1. Το στοιχείο λγ) του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:α. Ο έτερος των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα...
Περισσότερα

Παρουσίαση του νέου Ν.4332/2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από...
Περισσότερα

Παρουσίαση της συμμετοχής της IMMIGRATIO στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον Κώδικα Ιθαγένειας & τον Κώδικα Μετανάστευσης.

Σχόλια/προτάσεις της Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου “IMMIGRATIO” στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ … ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»   Άρθρο 1– Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής...
Περισσότερα

Η χορήγηση ιθαγένειας στη 2η γενιά μεταναστών

Γεώργιος Α. Τσαούσης
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω Επικρατείας
Πρόεδρος της Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου ‘IMMIGRATIO’

Περισσότερα