Ιδρυτική Διακήρυξη

Εμείς,

Νομικοί από ολόκληρη την Ελλάδα,

Προχωρούμε σήμερα στην ίδρυση του επιστημονικού μη κερδοσκοπικού σωματείου

«IMMIGRATIO – ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Με σκοπό

  • τη μελέτη, επεξεργασία και αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του μεταναστευτικού δικαίου,
  • την ενημέρωση των συναδέρφων νομικών και την προάσπιση των καλώς εννοούμενων επαγγελματικών μας συμφερόντων,
  • την ανάδειξη των επιμέρους θεμάτων ενώπιον των εμπλεκομένων φορέων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα, προβαλλόμενων στη σωστή τους διάσταση,
  • τη διατύπωση προτάσεων αλλά και την ανάληψη δράσεων όποτε και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Με συνέπεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα,

Με βασικούς άξονες τη δημοκρατική λειτουργία, τη συλλογικότητα και την αποκέντρωση,

Με απαραίτητη τη συμμετοχή όλων.

Αξιοποιούμε την εμπειρία του παρελθόντος,

Αντιμετωπίζουμε ρεαλιστικά το παρόν,

Προετοιμάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον!

Και ξεκινάμε…

Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2012