ΕγκΥΜΕΠΟ 3/2018: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4540/2018

Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των τροποποιήσεων που επήλθαν με το ν. 4540/2018

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο