Εγγραφή μέλους IMMIGRATIO

Ένωση Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,
ΑΛΛΙΩΣ ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟ FAX 2310272131 Ή ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ (20 € ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ 01/01 ΜΕΧΡΙ 30/06 ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ, 10 € ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΑΠΟ 01/07 ΕΩΣ 31/12) ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ‘IMMIGRATIO’:
Αρ. Λογαριασμού:  265/296042-79,
Iban: GR7401102650000026529604279
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίας **

[

Με την παρούσα αίτησή μου σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να γίνω μέλος της “IMMIGRATIO”- ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (E.NO.ME.Δ.)

δηλώνοντας ότι:

  1. Έχω λάβει γνώση του καταστατικού της και αποδέχομαι τους όρους του.
  2. Κατέχω τη δικηγορική/νομική ιδιότητα
  3. Δεν έχω στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων μου, όπως και του δικαιώματός μου συμμετοχής σε Σωματείο
  4. Επιθυμώ να λαμβάνω γνώση των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και ενημερώσεων της Ένωσης προς τα μέλη της και παρακαλώ να μου αποστέλλονται με ηλεκτρονική ή τηλεομοιοτυπική επιστολή.

* = υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου

** = υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πεδίου