Άρθρα / Παρουσιάσεις

Παρουσίαση του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. 4251/2014

presentation_Tsaousis Αρχείο παρουσίασης ( PowerPoint)

Γιώργος Τσαούσης, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου «IMMIGRATIO»

 ...
Περισσότερα

Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004 ζήτησε την καθιέρωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής απομάκρυνσης και επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών, με βάση κοινούς κανόνες, ώστε να επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους.

Ζητήθηκε να θεσπισθούν σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για τη...

Περισσότερα

Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ως προϋπόθεση για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και προτάσεις για την τροποποίησή του

Γεώργιος Α. Τσαούσης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω Επικρατείας, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ένωσης Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου ‘IMMIGRATIO’ (περισσότερα…)
...
Περισσότερα