Ξεκινά η καταγραφή όσων βρίσκονται σε χώρους υποδοχής στην ενδοχώρα και επιθυμούν να ζητήσουν διεθνή προστασία

Προωθούμε το κοινό Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν η ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Η Υπηρεσία Ασύλου θα υλοποιήσει πρόγραμμα προ-καταγραφής αιτούντων διεθνούς προστασίας στην ενδοχώρα από τα τέλη Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου, με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών).

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) θα υποστηρίξουν την Υπηρεσία Ασύλου για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα της προ-καταγραφής θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Όλοι όσοι έφθασαν στην Ελλάδα πριν από τις 20 Μαρτίου 2016 και θέλουν να ζητήσουν διεθνή προστασία στην Ελλάδα, θα μπορούν να προ-καταγραφούν.

Η προ-καταγραφή είναι το πρώτο βήμα για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, που μπορεί να οδηγήσει σε:

– (α) εξέταση της αίτησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας από τις ελληνικές αρχές, και ενδεχόμενη χορήγηση καθεστώτος,

– (β) μεταφορά σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, ή

– (γ) μεταφορά σε άλλο Κράτος-Μέλος στο πλαίσιο του προγράμματος της μετεγκατάστασης.

Πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους πληροφόρηση για τις επιλογές που έχουν, μέσω φυλλαδίων και προσωπικής επαφής στις ανοικτές δομές φιλοξενίας.

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα συμμετέχει παρέχοντας πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες εθελοντικού επαναπατρισμού στις χώρες καταγωγής τους.

Αυτοί που επιθυμούν να προ-καταγραφούν πρέπει να παρευρίσκονται οι ίδιοι για την προ-καταγραφή τους, μαζί με τα τυχόν μέλη της οικογένειάς τους. Θα ληφθεί φωτογραφία του καθενός και θα χορηγηθεί σε όλους δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.