Τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου ζητά η ευρωβουλή

Την τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου για το θέμα των αιτούντων άσυλο ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σημερινή έγκριση κοινής πρότασης ψηφίσματος «για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη», που υπέβαλαν τέσσερις πολιτικές ομάδες: Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι.

Με το ψήφισμα οι ευρωβουλευτές ζητούν, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου, με σκοπό να περιληφθεί «μια μόνιμη και δεσμευτική ποσόστωση κατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των 28 κρατών-μελών. Ζητείται, επίσης, η χρήση μιας δίκαιης και υποχρεωτικής κλείδας κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες των ίδιων των αιτούντων άσυλο».

Σχετικά με τη μετεγκατάσταση των προσφύγων, το ΕΚ χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής με τα έκτακτα μέτρα για τη μετεγκατάσταση στην ΕΕ 40.000 αιτούντων άσυλο, καθώς και τη νέα πρόταση για διεύρυνση του αριθμού στους 120.000 για τους πρόσφυγες προερχόμενους από Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία.

Υποστήριξαν, ακόμη, τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης, που θα τροποποιήσει τον κανονισμό του Δουβλίνου αναφορικά με το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο.

Οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους υπέρ των ανοιχτών συνόρων εντός Σέγκεν, «εξασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων» και τονίζουν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πρόσωπων εντός Σέγκεν είναι «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Ζητούν από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες, όπως διαύλους και θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, με δυνατή την υποβολή αιτήσεων για άσυλο στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία τους.

Επίσης, ζητούν την ορθή εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «σε ολόκληρη την ΕΕ εφαρμόζονται αποτελεσματικά, συνεπή και ανθρώπινα πρότυπα».

Σε ό,τι αφορά στον κατάλογο «ασφαλών χωρών» καταγωγής, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση αυτή δεν θα υπονομεύει την αρχή της «μη επαναπροώθησης» και το δικαίωμα στο άσυλο, ιδίως των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Τέλος, ζητούν από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για την προσφυγική κρίση και υπογραμμίζουν ότι «τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελέσουν το κύριο θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της Βαλέτα, στις 11-12 Νοεμβρίου».

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με σημαντική πλειοψηφία, 432 ψήφους υπέρ, 142 κατά και 57 αποχές. Κατά την ψηφοφορία απορρίφθηκαν όλες οι τροπολογίες (12) που είχε υποβάλλει η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς.

– See more at: http://tovima.gr