Το Ποτάμι για την απόδοση ιθαγένειας

Ανακοίνωση του τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναφερόμενος στα ζητήματα απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας, ο Πρωθυπουργός μάλλον ανακάλυψε την Αμερική: «συμπολίτες μας που έχουν όλες τις τυπικές νομικές προϋποθέσεις, στην πράξη δυσκολεύονται πάρα πολύ ή δεν την αποκτούν», αφού «στις επιτροπές γίνονται ερωτήσεις στις οποίες πολλές φορές ούτε εμείς θα μπορούσαμε να απαντήσουμε», είπε. Ανακοίνωσε μάλιστα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα μας οδηγήσει σε έναν εξορθολογισμό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της συνέντευξης, την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και το χρόνο που απαιτείται, δεδομένου ότι «σήμερα έχουμε ένα απαράδεκτο, σχεδόν απαγορευτικό πλαίσιο».

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Το νομοθετικό πλαίσιο, εξορθολογιζόμενο μόλις το 2010, δεν είναι απαράδεκτο. Αντίθετα είναι επαρκές στην ουσία του αλλά και περιοριστικό των αυθαιρεσιών της διοίκησης. Το πρόβλημα όμως είναι είτε η πρακτική της «νομοθέτησης δι΄ εγκυκλίων» από τους υπηρεσιακούς παράγοντες είτε η αυθαιρεσία της δημόσιας διοίκησης κατά περίπτωση, η οποία με τη δημιουργία συνεχών εξωνομοθετικών εμποδίων, καθιστά την απόδοση ιθαγένειας, όπως ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός, δύσκολη ή αδύνατη.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η κυβέρνηση παρέλαβε αυτό το «απαράδεκτο νομικό πλαίσιο» και όχι μόνο το διατήρησε επί 2,5 ολόκληρα χρόνια αλλά ευνόησε σκανδαλωδώς και την περαιτέρω καταστρατήγησή του, με τις κατά τόπο αρμόδιες επιτροπές να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ανευθυνότητας, προχειρότητας αλλά συχνά και εμπάθειας προς τους αιτούντες και το χρόνο αναμονής να αγγίζει ακόμη και τα 10 έτη. Κι όσον αφορά τη διαδικασία κτήσης ιθαγένειας από τη λεγόμενη 2η γενιά, η οποία νομοθετήθηκε «πανηγυρικά» από την παρούσα κυβέρνηση, η κατάσταση είναι τραγική: πλήρης κατάργηση των προθεσμιών (πρόβλεψη για 6, 9 ή 12 μήνες, κατά περίπτωση), αφού τα μεν νέα αιτήματα λιμνάζουν στις υπηρεσίες επί 2 έτη, τα δε εκκρεμή του Ν.3838/2010 – τα οποία θα εξεταζόταν «κατά προτεραιότητα» – κλείνουν χρόνο αναμονής 6 ετών.

Το Ποτάμι, ο μοναδικός πολιτικός φορέας που γνωρίζει και παρακολουθεί από κοντά το ζήτημα της απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας, δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης στην κατεύθυνση περαιτέρω ορθολογικοποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Κυρίως όμως θα στηρίξει μία ειλικρινή πρωτοβουλία απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών, ακόμη κι αν αυτή «ενοχλήσει» τη δημόσια διοίκηση, προς όφελος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόδοση ιθαγένειας με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον της χώρας.