Τέρμα το εργόσημο στα χωράφια – οι αλλοδαποί εργάτες γης στο ΙΚΑ!

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο (Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από 1/1/2017 οι μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή το σύνολο σχεδόν του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασφάλισης σαν «μισθωτοί» και θα πρέπει να ακολουθούν τα ισχύοντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Έτσι στην ουσία καταργείται η πληρωμή με εργόσημο. Η απόφαση αναφέρει ότι υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών είναι οι εργοδότες αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι κ.α.). Οι αγρότες, σαν τους άλλους εργοδότες, θα λαμβάνουν κωδικό ΕΦΚΑ και θα υποχρεώνονται σε υποβολή πίνακα προσωπικού πρόσληψης – απόλυσης και υποβολή κάθε μήνα αναλυτικής περιοδικής δήλωσης εισφορών.

Ακόμη θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας κ.α. Αν δεν τα κάνουν θα αναγκαστούν να πληρώνουν τα σχετικά πρόστιμα που πληρώνουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης και για τον εργοδότη αγρότη αντίστοιχα, όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος (Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016) είναι τα εξής:

2017: εργαζόμενος 1,67% εργοδότης 13,83%, σύνολο εισφορών 15,5%

2018: εργαζόμενος 3,34% εργοδότης 13,67%, σύνολο 17,01%

2019: εργαζόμενος 5% εργοδότης 13,5%, σύνολο 18,5%

2020: και εφεξής 6,67% εργαζόμενος και 13,3% εργοδότης, σύνολο 20%.

Η απόφαση αφορά απασχολούμενους με αμοιβή ανειδίκευτους εργάτες σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν. 3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων), εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε επίσης ότι από 23/12/2016 και μετά οι αμοιβές εργαζομένων καταβάλλονται υποχρεωτικά διατραπεζικά και όχι μετρητά για να αναγνωρίζονται σαν δαπάνες.

Να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση απασχόλησης εργατών στα χωράφια, για μικρό χρονικό διάστημα, θα απαιτούνται να αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και οι προαναφερόμενες διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, με αποτέλεσμα λόγω του φοροτεχνικού κόστους η επιβάρυνση του αγρότη να είναι υπέρμετρη, κάτι που θα αυξήσει περαιτέρω και το κόστος παραγωγής.