Συνάντηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του ΔΣΑ με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδη Κλάπα, είχαν ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, και ο Γεν. Γραμματέας, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, με αντικείμενο την εξυπηρέτηση των δικηγόρων που ασχολούνται με υποθέσεις αλλοδαπών από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των αιτήσεων που αφορούν άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά του ΔΣΑ επισημάνθηκε ότι ο υφιστάμενος περιορισμός πρόσβασης των Δικηγόρων στις υπηρεσίες του Υπουργείου, μόνον κάθε Πέμπτη 09.00 – 13.00, αντίκειται στο άρθρο 34 του Κώδικα Δικηγόρων. Προς τον σκοπό αποκατάστασης της νομιμότητας, ζητήθηκε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης των συναδέλφων σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων.

Επιπλέον, διατυπώθηκε το αίτημα όλες οι αιτήσεις που αφορούν σε άδειες διαμονής (ενδ. εξαιρετικοί λόγοι, ανανεώσεις, επισπεύσεις, συμπληρωματικά δικαιολογητικά) να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Γενικός Γραμματέας ανάφερε ότι κατανοεί το υφιστάμενο ζήτημα νομιμότητας που θέτει ο αποκλεισμός των δικηγόρων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και θα επιδιώξει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες να βρει πρόσφορη λύση.

Περαιτέρω, ενημέρωσε ότι από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει πιλοτικά στην ΔΑΜ Παλλήνης η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για ραντεβού αλλοδαπών, ενώ από τον Οκτώβριο θα γενικευθεί σε όλες τις ΔΑΜ η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των αιτήσεων.