Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ Δ.Σ. ‘IMMIGRATIO’ Ε.ΝΟ.ΜΕ.Δ. από τις εκλογές της 15ης Δεκέμβρη 2017

Αριθμός συνεδρίασης 24/18.12.2017

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (κατά τη σειρά εκλογής τους)
1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
3. ΓΚΟΡΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δικαιολογημένα απούσα: ΤΣΙΩΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Η διοίκηση, με παρόντα και τα οκτώ(8) από τα εννέα (9) μέλη της, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων, αποφασίστηκε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. ως εξής :

  1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  3. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  4. ΓΚΟΡΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  5. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  6. ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ
  7. ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
  8. ΤΣΙΩΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ
  9. ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ