Πρόσκληση στην εκδήλωση “1914-2014 Εκατό χρόνια λειτουργίας Πρωτοδικείου και Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας”