Πρόσκληση συνεργασίας προς τους δικηγορικούς συλλόγους

Α.Π. 1/05.04.2013

Αξιότιμοι συνάδερφοι, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της 1678/2013 απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε η ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «IMMIGRATIO», σωματείο επιστημονικό μη κερδοσκοπικό, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η E.No.Mε.Δ. «IMMIGRATIO» απαριθμεί 49 ιδρυτικά και συνολικά 70  μέχρι σήμερα μέλη, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς σε πανελλήνιο επίπεδο. Δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχουν πτυχιούχοι νομικής, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Συνοπτικά, οι κυριότεροι των σκοπών της Ένωσης είναι:

Ι. Η ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για τις εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης, αναφορικά με την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας αλλά και την εφαρμογή της από τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και δικαστικές αρχές καθώς και η διατύπωση προτάσεων και κρίσεων επ’ αυτών.

ΙΙ. Η συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την υποδοχή και διεκπεραίωση των ως άνω θεμάτων, με στόχο την κατά το δυνατό καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης, η συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

ΙΙΙ. Η διοργάνωση εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων σχετικά με ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου, είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές (Δικηγορικούς Συλλόγους, Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο. κ.λπ.).

ΙV.  Η οργάνωση σχετικών υπηρεσιών και η διαχείριση συμβατικής ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και βάσεων δεδομένων και η παροχή αυτών στα μέλη καθώς και η έκδοση και διανομή εντύπου ή ηλεκτρονικού περιοδικού.Ειδικότερα, αντιλαμβανόμενοι τη συνεχή νομοθετική και νομολογιακή εξέλιξη του αντικειμένου, θα μπορούμε σύντομα να προσφέρουμε στα μέλη μας, μέσω της ιστοσελίδας μας, την «Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης & Πρακτικής», στην οποία θα εμπεριέχονται τόσο νομοθετήματα που αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο στην Ελλάδα όσο και συνεχώς ενημερωμένη και επικαιροποιημένη νομολογία αποφάσεων ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Κατά συνέπεια, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια των ως άνω σκοπών, είμαστε διαθέσιμοι να έλθουμε άμεσα σε επικοινωνία τόσο με τα Δ.Σ. όσο και με τα μέλη των συλλόγων σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τη λειτουργία και τις δράσεις μας, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και σκέψεις για το μεταναστευτικό δίκαιο και να προχωρήσουμε σε κοινές πρωτοβουλίες ή εκδηλώσεις (π.χ. επίσκεψη κλιμακίου μας για συζήτηση με συναδέρφους – μέλη σας που επιδεικνύουν ενδιαφέρον, διοργάνωση ημερίδων ή εκδηλώσεων υπό τη μορφή σεμιναρίου για κατάρτιση – ενημέρωση, συνεργασία για έκδοση ενημερωτικών εντύπων κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέχρι σήμερα δράση μας αλλά και για εγγραφές νέων μελών και επικοινωνία, μπορείτε να μας αναζητήσετε στον υπό διαμόρφωση διαδικτυακό μας τόπο www.immigratio.gr,  στο facebook http://www.facebook.com/immigratio.enomed, στο twitterhttps://twitter.com/immigratio1 αλλά και στην έδρα μας:

 

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ “IMMIGRATIO
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 17, ΤΚ 54624
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ.: 6975507004
fax: 2310 272131
e-mails:
immigratio@yahoo.com
immigratio.gr@gmail.com

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Α. Τσαούσης
Ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Π. Γκορτσελίδης