Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα 3 ‘κλειδιά’ για την ιθαγένεια σε παιδιά μεταναστών

Με συνδυασμούς τριών βασικών κριτηρίων -γέννηση στην Ελλάδα, φοίτηση σε ελληνικά σχολεία, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, όπως και νόμιμη διαμονή των γονέων- λύνει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τον γόρδιο δεσμό της απονομής ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών.

<p> 	Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε το συγκινητικό στιγμιότυπο από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Κόρινθο.<br /> 	 </p>

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε το συγκινητικό στιγμιότυπο από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Κόρινθο.

Η αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος, που προέκυψε μετά την απόφαση του ΣτΕ το 2013 να κρίνει αντισυνταγματικές τις επίμαχες διατάξεις του Νόμου 3838 του 2010, γνωστού και ως νόμου Ραγκούση, αφήνοντας μετέωρα χιλιάδες παιδιά της 2ης γενιάς, ήταν από την αρχή στην κορυφή της ατζέντας της νέας κυβέρνησης. Γι’ αυτό και το πρώτο νομοσχέδιο του νεοσύστατου υπουργείου, που αναμένεται να τεθεί εντός αυτής της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζει το πρόβλημα, περιγράφοντας τις νέες προϋποθέσεις για να λάβει ένα παιδί αλλοδαπών την ελληνική ιθαγένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», τα νέα κριτήρια που αναμένεται να τεθούν, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αλλά και να γίνει ταυτόχρονα σεβαστή η απόφαση του ΣτΕ και να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη νέα δικαστική περιπέτεια, περιγράφουν τρεις βασικές κατηγορίες ωφελουμένων:

1 Η πρώτη κατηγορία αφορά παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και συνεχίζουν να ζουν εδώ. Οι προϋποθέσεις για να λάβουν την ιθαγένεια είναι η εγγραφή σε δημοτικό σχολείο, όπως επίσης οι γονείς τους να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που περιγράφει ο νομός.

«Δεν μπορείς να κάνεις ειδικότητα αν είσαι γιατρός στην Ελλάδα, χωρίς ελληνική ιθαγένεια», λέει ο 24χρονος Μαντί.  «Δεν μπορούσα να κάνω αίτηση για υποτροφία μεταπτυχιακού επειδή δεν είχα την ιθαγένει

«Δεν μπορείς να κάνεις ειδικότητα αν είσαι γιατρός στην Ελλάδα, χωρίς ελληνική ιθαγένεια», λέει ο 24χρονος Μαντί.

«Δεν μπορούσα να κάνω αίτηση για υποτροφία μεταπτυχιακού επειδή δεν είχα την ιθαγένεια», τονίζει η 25χρονη Ιλσα.

2 Η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά μεταναστών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά ήρθαν στη χώρα σε μικρή ηλικία και συνεχίζουν να ζουν εδώ νόμιμα. Προϋπόθεση για να λάβουν ιθαγένεια θα είναι η 6ετής ή 9ετής φοίτησή τους σε ελληνικά σχολεία, σε συνδυασμό με νόμιμη παραμονή των γονέων στη χώρα. Δηλαδή, για να μπορεί να λάβει κανείς την ιθαγένεια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (6 χρόνια) ή να έχει 9ετία σε τάξεις ελληνικού σχολείου.

3 Η τρίτη κατηγορία αφορά παιδιά μεταναστών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), σε συνδυασμό με την επιτυχή αποφοίτηση από ελληνικό λύκειο (απολυτήριο ελληνικού λυκείου) και διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Σε αυτήν την κατηγορία δεν τίθενται προϋποθέσεις για τους γονείς, μια και τα παιδιά είναι ενήλικα.

«Η ρύθμιση έρχεται να αποκαταστήσει ένα νομοθετικό κενό ετών, ώστε αυτά τα παιδιά να αποτελέσουν κομμάτι του ελληνισμού», δηλώνει η αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου

«Η ρύθμιση έρχεται να αποκαταστήσει ένα νομοθετικό κενό ετών, ώστε αυτά τα παιδιά να αποτελέσουν κομμάτι του ελληνισμού», δηλώνει η αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου

Οι δύο πρώτες κατηγορίες θα αφορούν ανηλίκους, η τρίτη ενηλίκους, ενώ η δεύτερη προβλέπεται να καλύπτει και όσους ενηλικιώνονται τηρώντας τις προυποθέσεις του νόμου. Οπως αναφέρουν πληροφορίες, αναμένεται να καλυφθούν με μεταβατικές διατάξεις και παιδιά που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως ενήλικοι σήμερα, αρκεί να τηρούν τις προυποθέσεις του νέου νόμου και να ζουν νόμιμα στην Ελλάδα. Κύκλοι του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχολιάζουν πως τα κριτήρια που τίθενται και στις τρεις κατηγορίες ωφελουμένων αποδεικνύουν πλήρη κοινωνική ένταξη, που είναι και το ζητούμενο μετά την επίμαχη απόφαση του ΣτΕ.

«Η ρύθμιση έρχεται να αποκαταστήσει ένα νομοθετικό κενό ετών, ώστε αυτά τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας, χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα, χωρίς να ξέρουν άλλη γλώσσα, άλλα ήθη κι έθιμα και επιθυμούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινότητα, να τα καταφέρουν», δηλώνει η αν. υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. «Τα παιδιά αυτά είναι ενταγμένα πλήρως στην ελληνική κοινωνία και αξίζει να κάνουμε αποδεκτή τη βούλησή τους, να αποτελέσουν κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτό ζητούν μόνο. Να είναι κομμάτι του ελληνικού λαού στο πλαίσιο της λαϊκής κυριαρχίας που είναι κατοχυρωμένη στο ελληνικό μας Σύνταγμα», συμπληρώνει.

Με το νόμο Ραγκούση είχαν υποβληθεί 25.000 αιτήσεις για χορήγηση ιθαγένειας, από τις οποίες έμειναν εκκρεμείς 13.000 μετά την απόφαση του ΣτΕ. Το νομοσχέδιο που προωθείται θα αντιμετωπίζει αυτές τις εκκρεμότητες με μεταβατική διάταξη, ώστε να επανεξεταστούν με τις νέες προϋποθέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τον φάκελό τους, αν αυτό είναι απαραίτητο. «Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παγώσει, καθώς αναμένεται να κατατεθούν χιλιάδες καινούργιες με κίνδυνο να μπλοκάρει η διαδικασία», σημειώνει ο πρόεδρος της Generation 2.0, Νίκος Οντουμπιτάν.

Ο νόμος Ραγκούση. Υπενθυμίζεται πως ο νόμος Ραγκούση έδινε την ελληνική ιθαγένεια σε παιδιά αλλοδαπών που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και συνέχιζαν να ζουν εδώ, υπό την προϋπόθεση πως οι γονείς τους διέμεναν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα επί τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη, όπως και σε παιδιά που είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικού σχολείου και διέμεναν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, όπως επίσης και οι γονείς τους. Τρία χρόνια αργότερα, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τη ρύθμιση με το σκεπτικό πως απαιτούνται εκτός από τα τυπικά κριτήρια και «ουσιαστικά» που να τεκμηριώνουν τον «γνήσιο δεσμό του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία». Σημειώνεται πως σχετική τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του ΣτΕ, όταν ήταν ακόμη στην αντιπολίτευση, προέβλεπε ως προϋπόθεση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ την 7ετή νόμιμη διαμονή στη χώρα των γονέων τους.

Το νομοσχέδιο προχωρά και σε τροποποιήσεις του κώδικα μετανάστευσης, με στόχο, όπως λέγεται, να εξομαλυνθούν δυσλειτουργίες που ταλαιπωρούν ομάδες αλλοδαπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιχειρηθεί να δοθεί λύση στο πρόβλημα των συσσωρευμένων παλαιών αιτήσεων ασύλου που εκκρεμούν (backlog) και ανανεώνονται κάθε 6μηνο, οι οποίες είναι 25.000.

Μαντί Φριττέτ
«Δεν είναι απαίτηση, είναι δικαίωμα και αναγνώριση για εμάς»

«Η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δεν είναι απαίτηση, είναι δικαίωμα και αναγνώριση για μας». Ο Μαντί Φριττέτ, 24 χρονών σήμερα, γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονείς μαροκινής καταγωγής. Τελείωσε στην Αθήνα Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, έδωσε Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέρασε σε ΤΕΙ νοσηλευτικής. Ηθελε όμως να σπουδάσει ιατρική και γι’ αυτό σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Σλοβακίας. «Ο στόχος μου είναι μόλις τελειώσω τις σπουδές να ασκήσω το επάγγελμα στην Ελλάδα. Αλλά χωρίς ιθαγένεια τα εμπόδια είναι πολλά. Για παράδειγμα δεν μπορείς να κάνεις ειδικότητα αν είσαι γιατρός στην Ελλάδα, χωρίς ελληνική ιθαγένεια. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι γιατροί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Παιδιά που έχουν τελειώσει τη Νομική δεν μπορούν να γραφτούν σε Δικηγορικό Σύλλογο και να ασκήσουν το επάγγελμα». Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα λόγω των διακοπών του Πάσχα. Οι γονείς του κατοικούν στην Αθήνα, όπως και η μικρότερη αδελφή του που τώρα ετοιμάζεται να δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις. «Είμαι ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία, χωρίς όμως να αναγνωρίζομαι θεσμικά ως Ελληνας. Δεν μπορείς να έχεις δηλαδή ίσα δικαιώματα με έναν Ελληνα πολίτη». Δεν είχε καταθέσει αίτηση με τον νόμο Ραγκούση επειδή βρέθηκε χωρίς χαρτιά όταν ενηλικιώθηκε κι όταν πήρε την απαραίτητη άδεια ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Τώρα μόλις ανοίξει η διαδικασία θέλει να κάνει αίτηση.

Ιλσα Μάνε
«Πρέπει ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνω πως είμαι νόμιμη…»

Η 25χρονη σήμερα Ιλσα Μάνε ανήκει στην κατηγορία των παιδιών που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους για ιθαγένεια με τον νόμο Ραγκούση, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν την πολυπόθητη απόφαση μέχρι να παγώσει ο νόμος. Ηρθε σε ηλικία πέντε ετών στην Ελλάδα από την Αλβανία, τελείωσε εδώ Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και σπούδασε στο ΤΕΙ Αθηνών φυσικοθεραπεία. Τώρα έχει στα χέρια της την 5ετή άδεια δεύτερης γενιάς, που θεσμοθετήθηκε πέρυσι. Νωρίτερα «έπρεπε να ανανεώνω κάθε χρόνο την άδεια παραμονής λόγω σπουδών. Το κράτος δηλαδή με αντιμετώπιζε σαν κάποιον που ήρθε στη χώρα απλώς για να σπουδάσει και όχι ως μόνιμο κάτοικο, που έχει μεγαλώσει και ζήσει εδώ». Είναι πολύ διαφορετικό, λέει η Ιλσα, να έχεις την ιθαγένεια. «Εχω άδεια παραμονής, αλλά σίγουρα δεν έχω τα ίδια δικαιώματα. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να επιβεβαιώνω πως είμαι νόμιμη. Βρίσκομαι σε έναν αγώνα επιβεβαίωσης». Για παράδειγμα, όταν πήρε το πτυχίο της κι ενώ είχε ακόμη άδεια παραμονής λόγω σπουδών μπορούσε να εργαστεί μόνο ως ημιαπασχολούμενη. «Ηταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία να βγάλω άδεια εργασίας ημιαπασχόλησης και είχε ως αποτέλεσμα να χάσω τη δουλειά, επειδή ο εργοδότης δεν μπορούσε να με περιμένει. Επίσης δεν μπορούσα να κάνω αίτηση για υποτροφία για μεταπτυχιακό επειδή δεν είχα την ιθαγένεια». Τώρα, λέει στο «Εθνος της Κυριακής», περιμένει πώς και πώς τη νέα ρύθμιση. «Εμαθα να γράφω και να διαβάζω πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αλβανικά, αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζομαι ακόμη σαν ξένη. Θέλω να μείνω στην Ελλάδα. Ζω εδώ 20 χρόνια με την οικογένειά μου».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
jfoskolos@pegasus.gr