Καταδίκη της Ελλάδας για προσβολή του δικαιώματος σεβασμού στην οικογενειακή ζωή (ΕΔΔΑ)

Απόφαση ΕΔΔΑ-Kolonja κατά Ελλάδας (αρ.προσφυγής 49441/12): Ο προσφεύγων Stefan Kolonja είναι Αλβανός που γεννήθηκε το 1968 και σήμερα ζει στην Αλβανία. Ο Kolonja παντρεύτηκε Ελληνίδα με την οποία απέκτησε δύο παιδιά και δούλευε στην Ελλάδα από το 1989. Τα τρία αδέλφια του ζουν επίσης στην Ελλάδα. Η υπόθεση αφορά την απέλασή του στην Αλβανία και την ισόβια απαγόρευση επιστροφής του στην Ελλάδα. Στις 12 Οκτωβρίου 1999, ο
Kolonja καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση για εμπορία ναρκωτικών και διατάχθηκε η απέλασή του από την ελληνική επικράτεια και ισόβια απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Του δόθηκε αναστολή κα απελάθηκε στην Αλβανία και κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνελήφθη το 2011 και κρατήθηκε εν αναμονή απέλασης. Έκανε διάφορες προσφυγές κατά της ισόβιας απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα, της απέλασής του και της κράτησής του. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν κάποιες αποφάσεις υπέρ του, το μέτρο της απέλασης κρίθηκε έγκυρο και ο Kolonja επέστρεψε στην Αλβανία. Επίσης απορρίφθηκαν και μεταγενέστερες αιτήσεις του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Επικαλούμενος το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι η υποχρέωση να εγκαταλείψει την Ελλάδα και η ισόβια απαγόρευση εισόδου του στη χώρα αποτελούν δυσανάλογη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής του ζωής.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δέχτηκε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε στον προσφεύγοντα αποζημίωση για ηθική βλάβη 3500 ευρώ και 400 ευρώ για δικαστικά έξοδα. [ΕΔΔΑ/legalnews24.gr]