Ερωτήματα για τη σίτιση των αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα

Ερωτήματα εγείρουν οι χειρισμοί του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. στο θέμα των συμβάσεων με ιδιώτες – προμηθευτές για τη σίτιση των αλλοδαπών στα κέντρα κράτησης και ειδικότερα στην Αμυγδαλέζα. Eρευνα για το θέμα διεξήγαγε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και πλέον ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Κ», ορισμένες από τις συμβάσεις που υπεγράφησαν έχουν κριθεί παράνομες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ παρατυπίες στη διαδικασία έχει εντοπίσει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η πρώτη σύμβαση για την «παροχή πλήρους διατροφής» στους κρατουμένους της Αμυγδαλέζας υπεγράφη την 31η Αυγούστου 2013 μεταξύ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και δύο εταιρειών, η πρώτη με έδρα την οδό Ερμού στην Αθήνα, που εμφανιζόταν να έχει το 70% του έργου και η δεύτερη με έδρα την Αυλίδα και το υπόλοιπο 30%. Της υπογραφής της σύμβασης προηγήθηκε ερώτημα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης προς το Νομικό Συμβούλιο σχετικά με το εάν οι δύο προμηθεύτριες εταιρείες μπορούσαν να επιλεγούν απευθείας, δίχως την προκήρυξη διαγωνισμού, ή όχι. Η απάντηση δόθηκε τη 19η Μαρτίου 2013 και ανέφερε ότι η διαδικασία του διαγωνισμού θα μπορούσε πράγματι να παρακαμφθεί κατ’ εξαίρεση και για μία και μοναδική φορά για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, όπως και τελικά συνέβη.

Μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2013, το Νομικό Συμβούλιο εξέδωσε νεότερη γνωμοδότηση στην οποία επεσήμανε ότι: α) η δαπάνη της τροφοδοσίας των παράτυπων μεταναστών θεωρείται «επιλέξιμη» και άρα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια της Ε.Ε. και β) ότι η κάλυψη της δαπάνης με διαδικασία όμοια εκείνης που ακολουθείται για κρατουμένους αστυνομικών τμημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των παράτυπων μεταναστών. Τέλος, καλούσε το υπουργείο να προχωρήσει στην προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού: «Η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να διενεργήσει δημόσιο διαγωνισμό», ανέφερε στη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο.

Ποια ήταν η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.; Τροποποίησε την ισχύουσα σύμβαση με τα δύο catering και υπέγραψε νέα, με τρίτη προμηθεύτρια εταιρεία, αναθέτοντάς της απευθείας και όχι με ανοικτό διαγωνισμό το 33% του έργου της σίτισης των κρατουμένων της Αμυγδαλέζας. Oπως ήταν αναμενόμενο, το Ελεγκτικό Συνέδριο επανήλθε και με απόφασή του έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών σίτισης «καθ’ όσον μόνον άπαξ επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης». Eφερε μάλιστα σε ακόμη δυσχερέστερη θέση το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. κρίνοντας ότι η κάλυψη της δαπάνης διατροφής από την πάγια προκαταβολή «δεν επιτρέπεται», ενώ έκρινε «μη νόμιμη» τη δαπάνη για αποκατάσταση των πιστώσεων της πάγιας προκαταβολής που δαπανήθηκαν για την εξόφληση των τριών προμηθευτών.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, από τον Σεπτέμβριο του 2014 και οι τρεις εταιρείες catering παραμένουν ανεξόφλητες, ενώ συχνά διατυπώνονται ενστάσεις για την ποιότητα του φαγητού που καταλήγει στην Αμυγδαλέζα. Επιπλέον, διαγωνισμός που προκηρύχθηκε, στο μεταξύ, με προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτείτο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών, κηρύχθηκε άγονος.

Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριλάβει στον νόμο για την «ανθρωπιστική κρίση» άρθρο που προβλέπει ότι «οι δαπάνες σίτισης υπηκόων τρίτων χωρών που έγιναν από 9.10.2013 (σ.σ. και είχαν χαρακτηριστεί παράτυπες) θεωρούνται σύννομες». Παράλληλα, στον πρόσφατο νόμο για την «καταπολέμηση της γραφειοκρατίας», η κυβέρνηση συμπεριέλαβε άρθρο που «νομιμοποιεί» τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων των συμβάσεων σίτισης σε προμηθεύτριες εταιρείες, παρότι στην αιτιολογική έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναγνωρίζει ότι «από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τη μη διασφάλιση των πλεονεκτημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας»