Έγγραφο Προέδρου Δ.Σ.Θ. σε Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης