Εκδήλωση IMMIGRATIO στη Θεσσαλονίκη – “Η μεταναστευτική πολιτική στο επίκεντρο