ΔΣΑ-Επιτροπή Κώδικα μετανάστευσης και Ιθαγένειας:Ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα των αρμοδίων για την μετανάστευση υπηρεσιών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΑ MΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τα οργανωτικά προβλήματα των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η υποστελέχωσή τους και η εσπευσμένη και χωρίς επαρκή σχεδιασμό μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης των αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην πρόσβαση και στην εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών και των δικηγόρων.

Μετά την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 58114/22-12-2016 Υπουργικής Απόφασης, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους πολίτες τρίτων χωρών, στο πλαίσιο άσκησης του λειτουργήματός τους, έρχονται ομοίως αντιμέτωποι με τις δυσλειτουργίες που αυτή έχει επιφέρει και είναι μάρτυρες των πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Το γεγονός ότι ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί, προκειμένου οι επιφορτισμένες πλέον με ένα εξαιρετικά ευρύ αντικείμενο εφαρμογής υπηρεσίες να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, εντοπίζεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη προσωπικού, στις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και στην υποχρηματοδότηση των φορέων αυτών. Σαφώς και η εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης δεν συνέπεσε, όπως όφειλε, με την εκ των προτέρων πρόληψη και επίλυση των ανεπαρκειών που ανέδειξε.

Ωστόσο με έκπληξη παρατηρήσαμε στην από 12-06-2017 και με Α.Π. 39 Προκήρυξη Στάσης Εργασίας στις ΔΑΜ Αττικής την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.), ότι το τρίτο κατά σειρά αίτημα της είναι η «ίση μεταχείριση των πολιτών με τους δικηγόρους στα ειδικότερα λειτουργικά ζητήματα». Η παραπάνω διατύπωση όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με κάθε θεσμική πρόβλεψη αλλά και εμπλέκει κατά τρόπο αδιανόητο την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τα ουσιαστικά οργανωτικά προβλήματα των υπηρεσιών αυτών και προσβάλλει αδικαιολόγητα, προκλητικά και έναντι κάθε έννοιας δικαίου του δικηγόρους συλλήβδην ως δημόσιους λειτουργούς και θεσμό. Πρέπει δε να καταστεί σαφές ότι ο δικηγόρος οφείλει να αντιμετωπίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως αντιπρόσωπος και αντίκλητος του πολίτη, ενώ οποιεσδήποτε συγκρίσεις και γενικεύσεις για λόγους εντυπωσιασμού, που βάλλουν εναντίον ενός συνόλου επαγγελματιών, δεν έχουν θέση σε ένα θεσμικά δημοσιευμένο κείμενο της Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή Κώδικα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως εκπρόσωπος των δικηγόρων, που ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης βιώνουν καθημερινά τις δυσλειτουργίες που ανακύπτουν κατά την άσκηση του έργου της διοίκησης, όχι μόνο αντιλαμβάνεται τα ζητήματα, αλλά πρόκειται με σαφή σχεδιασμό και συγκεκριμένες προτάσεις να έρθει σε επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς ούτως ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε διοικητικό και σε νομοθετικό επίπεδο για την εξάλειψη των παραπάνω φαινομένων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θωμάς Καμενόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          Γεώργιος Μπουλούκος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος

                                           Ευστάθιος Πουλαράκης, Δικηγόρος

                                           Αναστάσιος Σμυρνής, Δικηγόρος

                                            Ευαγγελία Μαράντου, Δικηγόρος

                                            Πέτρος Καραχρήστου, Δικηγόρος

                                            Γρηγόρης Μπουρμπούλης, Δικηγόρος