Χαιρετισμός του Προέδρου της IMMIGRATIO στην εκδήλωση “Η Μεταναστευτική Πολιτική στο επίκεντρο”