Απόφαση-σταθμός για τους παράτυπους μετανάστες

Με μια απόφαση-σταθμό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εμποδίζει τη  φυλάκιση υπηκόων από τρίτες χώρες που συλλαμβάνονται, ενώ κινούνται παράνομα μέσα στη Ζώνη Σένγκεν.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι υπήκοοι κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συλλαμβάνονται να κινούνται παράνομα στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, δεν θα πρέπει να φυλακίζονται μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά θα πρέπει να υπάγονται στην ευρωπαϊκή οδηγία επαναπροώθησης, η οποία προβλέπει περιθώριο 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση.

Φυλάκιση δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που προκύπτει εύλογη ανησυχία για απόπειρα διαφυγής, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η κράτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη κοινοτική οδηγία σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, καθορίζει τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται εντός των κρατών-μελών, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται παράνομα στο έδαφός τους.

Η οδηγία προβλέπει την έκδοση απόφασης για επιστροφή, για κάθε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας. Η απόφαση ορίζει προθεσμία για οικειοθελή επιστροφή, ακολουθούμενη αν χρειαστεί, από μέτρα αναγκαστικής απομάκρυνσης.

Σε περίπτωση μη οικειοθελούς αναχώρησης, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να προβαίνουν στην αναγκαστική απομάκρυνση, χρησιμοποιώντας τα λιγότερο αναγκαστικά μέτρα.

Το ίδιο ισχύει και για άτομα που συλλαμβάνονται ενώ βρίσκονται στη Ζώνη Σένγκεν, αλλά και σε άτομα που εντοπίζονται ενώ προσπαθούν να την εγκαταλείψουν.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση έπειτα από καταγγελία μετανάστριας από τη Γκάνα, που είχε συλληφθεί το 2013 από τη γαλλική Αστυνομία στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας της Μάγχης, ενώ προσπαθούσε να φτάσει με λεωφορείο στο Λονδίνο χρησιμοποιώντας πλαστά βελγικά έγγραφα.

Αναλυτικά η απόφαση του Δικαστηρίου (στα ελληνικά)