Η Θεοδώρα Θεοδώρου είναι  δικηγόρος  παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2001. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία  με συνέπεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνει τη πλήρη δικαστική διαχείριση και διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων  του αστικού και ποινικού φάσματος του δικαίου και  διαθέτει  ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα μεταναστευτικού δικαίου.

Διετέλεσε  συνεργάτης της  Κτηματολόγιο  Α.Ε.- Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τη νομική υποστήριξη  εγκατάστασης, εκπαίδευσης προσωπικού και λειτουργίας  των Κτηματολογικών Γραφείων, το νομικό  έλεγχο του   περιεχομένου των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων  , το συνδυαστικό  νομικό  έλεγχο  κτηματολογικών πινάκων  από το αναλογικό αρχείο των αναδόχων εταιριών  με την περιεχόμενη στα βιβλία  των τοπικά αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων πληροφορία και  την υποστήριξη έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικών  Γραφείων.

Είναι ιδρυτικό μέλος της ένωσης  «IMMIGRATIO – ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» και  υπήρξε  ενεργό μέλος της «Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης» (Ε.Δ.Α.Μ.).

Γνωρίζει άριστα την αγγλική και καλά τη γαλλική γλώσσα.

δικηγόρος, Θεσσαλονίκη