Δικηγόρος Αθηνών, ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία σε ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων και δικηγορικής ύλης με έμφαση στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, Τραπεζικού, Ασφαλιστικού Δικαίου και Δικαίου των Αλλοδαπών. Διατηρεί γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική σχολής ,στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών συναλλαγών και διπλωματική εργασία με τίτλο « Διαιτησία και Κρατικές Συμβάσεις». Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής με τίτλο Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσφυγικό.
Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και διαθέτει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, σε διάφορους τομείς του δικαίου με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή σε όλες τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις.

Έχει επιλεγεί να παρακολουθήσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HELP με τίτλο « Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες» , λαμβάνοντας Πιστοποίηση, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.
Έχει επιλεγεί να παρακολουθήσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HELP με τίτλο «Τα εργασιακά Δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα», λαμβάνοντας Πιστοποίηση, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις.

Έχει παρακολουθήσει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και προσωπική αξιολόγηση από το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Πειραιά (ΚΕΔΙΠ).Μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης έγινε Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει με επιτυχία θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και προσωπική αξιολόγηση σε προχωρημένο επίπεδο από το Αθηναϊκό Κέντρο Διαμεσολάβησης Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.
Είναι διαμεσολαβήτρια και διαιτήτρια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Τέλος, είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Είναι κάτοχος ΕCDL (επτά ενοτήτων ), ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ECDL Advanced. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

δικηγόρος, Αθήνα