Ο Πέτρος Δεμίρης , έχει γεννηθεί στην Κορυτσά της Αλβανίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ασκεί μάχιμη δικηγορία από το προσωπικό του γραφείο που διατηρεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου 9, ενασχολούμενος με όλο το φάσμα του δικαίου αλλά με ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα μεταναστευτικού δικαίου.
Μιλά δύο ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά. Στο πλαίσιο του Κώδικος περί Δικηγόρων και κατά τις σχετικές διατάξεις, μεταφράζει ο ίδιος προσωπικά και επίσημα και επικυρώνει τις από αυτόν προσωπικά εκτελούμενες μεταφράσεις εγγράφων οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου από και στην, Αλβανική, Ελληνική γλώσσα.

δικηγόρος, Θεσσαλονίκη