Υ.Α: Άμεση ανάγκη για δημιουργία Σχεδίου Επείγουσας Δράσης για τη διαχείριση των αφίξεων στα νησιά του Αιγαίου

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα για το σύνθετο ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών ροών στα νησιά του Αιγαίου, η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Επείγουσας Δράσης, για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης που έχει προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.

Ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί συντονισμό και συνεργασία των Αρχών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο (Υπουργεία-Περιφέρειες-Δήμοι), καθώς και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με άξονες: (α) την εξεύρεση χώρων προσωρινής-ολιγοήμερης διαμονής των νεο-αφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα παραμονής τους σε εντελώς ακατάλληλες ή απαράδεκτες συνθήκες, όπως συμβαίνει σήμερα στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, (β) την ενίσχυση των τοπικών Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών σε προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και περαιτέρω μεταχείρισης των νεο-αφιχθέντων, (γ) την εξασφάλιση του απαραίτητου ιατρικού ελέγχου και φροντίδας, προς όφελος των προσφύγων/μεταναστών αλλά και του τοπικού πληθυσμού, (δ) την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, και η δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) σε βασικά σημεία εισόδου της χώρας, κατά το πρότυπο του Φυλακίου στον Έβρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και στα ζητήματα προσφυγικής προστασίας.

Τέλος αναδείχθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημιουργία δυνατοτήτων νόμιμης μετακίνησης των προσφύγων, ώστε να αποφεύγεται το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου έγιναν παρεμβάσεις από τους:

  • Ιωάννη Καραγεωργόπουλο,  Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος, Διευθυντή ΔΙΔΑΣ-ΔΙΔΑΣΥ-ΔΙΠΘΑΣ
  • Εμμανουήλ Κατριαδάκη, Αντιστράτηγο, Γενικό Επιθεωρητή Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της ΕΛ.ΑΣ.
  • Παναγιώτη Νίκα, Διευθυντή Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
  • Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια Γιατρών του Κόσμου
  • Απόστολο Βεΐζη, Επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα
  • Λώρα Παππά, Αντιπρόεδρο της ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση».

Το κείμενο με διαπιστώσεις και προτάσεις της Ύπατης Αρμοστείας για κρίσιμα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των αφίξεων στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.unhcr.gr/index.php?id=224