Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) υπεγράφη σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2014, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της δυνατότητας ανταπόκρισης της Ελλάδας στις ανάγκες διαχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών (προσφύγων και μεταναστών) που εισέρχονται παράτυπα στη χώρα μέσω θαλάσσης, με πρόταξη την προστασία της ανθρώπινης ζωής, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την τήρηση των κανόνων του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου που διέπουν την προστασία των προσφύγων.

Τα δύο μέρη, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα από τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των μικτών μεταναστευτικών ομάδων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω θαλάσσης, προσβλέπουν στην ενδυνάμωση μιας συνεργασίας που ήδη συντελείται στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές.

Ειδικότερα, η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση του πλαισίου πρώτης υποδοχής των νέο-αφιχθέντων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διασώζονται στη θάλασσα), για όσο διάστημα παραμένουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος και μέχρι την παραπομπή τους σε άλλες αρμόδιες, σύμφωνα με το νόμο, αρχές.

Τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών είναι η ανταλλαγή ενημέρωσης για περιστατικά νέων αφίξεων με στόχο την κινητοποίηση για την κάλυψη αναγκών και την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών  (παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, ενημέρωση των νεοαφιχθέντων όσον αφορά σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, κ.ά.). Επίσης, δίνεται έμφαση στην από κοινού προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών και του πλαισίου πρώτης εισόδου-υποδοχής, και στη στενότερη επικοινωνία σε ζητήματα που αφορούν την  τήρηση κανόνων διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας  (ασφαλής είσοδος στην επικράτεια, απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία του ασύλου, σεβασμός της αρχής της μη-επαναπροώθησης).

Τέλος, τα δύο μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, διεθνούς προστασίας και προστασίας των προσφύγων, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για σχετικές με τα παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η συνεργασία εστιάζει σε περιοχές όπου προκύπτουν νέες αφίξεις δια θαλάσσης και ειδικότερα στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

πηγή: http://www.unhcr.gr/