Η Κομισιόν ζητά εφαρμογή ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας μεταναστών

Να εφαρμόσει τους κανόνες ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών, κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή δράση για να εφαρμόσει την «οδηγία ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας» (2011/98/EΕ), η οποία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως το τέλος του 2013.

Αυτή η οδηγία εισάγει ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας στους υπηκόους τρίτων χωρών στην επικράτεια κράτους- μέλους της ΕΕ. Επίσης, εισάγει ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος- μέλος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Ιανουάριο η Ελλάδα έλαβε προειδοποιητική επιστολή (το πρώτο βήμα μίας διαδικασίας επί παραβάσει), αλλά οι ελληνικές Αρχές δεν κοινοποίησαν κανένα μέτρο μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Γι’ αυτό τον λόγο, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» στην Ελλάδα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας της με το δίκαιο της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

πηγή: in.gr