Δεκτή από το υπουργείο Εσωτερικών πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ιθαγένεια των ανηλίκων

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την πλήρη αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων των Ελλήνων ανηλίκων στα δημοτολόγια, έκανε δεκτή το υπουργείο Εσωτερικών.

Δεκτή έκανε το υπουργείο Εσωτερικών πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την πλήρη αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεων των Ελλήνων ανηλίκων στα δημοτολόγια της χώρας, μετά την εξέταση αναφορών, από τις οποίες διαπίστωσε ότι υπάρχει διαφοροποιημένη πρακτική των δήμων ως προς την πλήρη αποτύπωση στα δημοτολόγια, των οικογενειακών σχέσεων παιδιών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια κατά το διάστημα 2010-2012.

Όπως αναφέρει η Αρχή, στο συγκεκριμένο διάστημα εφαρμοζόταν το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που προέβλεπε την απόδοση ιθαγένειας σε ανηλίκους, οι οποίοι, είτε είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, είτε είχαν φοιτήσει έξι χρόνια σε ελληνικό σχολείο.

Ορισμένοι δήμοι της χώρας μας, προκειμένου να αποτυπώσουν κατά το δυνατόν πληρέστερα τις οικογενειακές σχέσεις αυτών των παιδιών, τα οποία καταγράφονται στα δημοτολόγια ως ημεδαποί, προχωρούν σε ενδεικτική εγγραφή, όχι μόνο των γονέων, αλλά και των αδελφών τους, οι οποίοι παραμένουν αλλοδαπής ιθαγένειας. Όμως, κάποιοι άλλοι δήμοι δεν προβαίνουν σε αυτή την ενδεικτική εγγραφή των ανήλικων αδελφών τους στην οικογενειακή μερίδα τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε προς το υπουργείο Εσωτερικών ότι η συγκεκριμένη πρακτική των δήμων συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των ημεδαπών ανηλίκων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καθιέρωση ενιαίας δημοτολογικής πρακτικής, στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των διοικούμενων.

Επίσης, τόνισε ότι η ενδεικτική εγγραφή δεν αποδεικνύει την ιδιότητα του δημότη (άρα, ούτε την ελληνική ιθαγένεια) και επομένως δεν προσπορίζει οποιοδήποτε όφελος στους ενδεικτικά εγγεγραμμένους αλλοδαπούς. Ως εκ τούτου, η Αρχή πρότεινε να γενικευτεί η πρακτική της ενδεικτικής εγγραφής και των αλλοδαπών αδερφών των συγκεκριμένων παιδιών, με γνώμονα το συμφέρον των ανήλικων ημεδαπών στην πληρέστερη αποτύπωση των οικογενειακών σχέσεών τους. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έστειλε σχετικό έγγραφο σε όλους τους δήμους της χώρας.

(c) http://www.koutipandoras.gr/