Συνάντηση Επιτροπής Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του ΔΣΑ με τον νέο Γ.Γ Μεταναστευτικής πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

20/7/2017

Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κύριο Μιλτιάδη Κλάπα συναντήθηκε την Τρίτη 18.07.2017 η αρμόδια Επιτροπή Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στην συνάντηση τον Δ.Σ.Α. εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Επικεφαλής των Επιτροπών Μετανάστευσης & Ιθαγένειας και Ασύλου του Δ.Σ.Α. κύριος Θωμάς Καμενόπουλος και οι Δικηγόροι μέλη της Επιτροπής κ.κ. Στάθης Πουλαράκης και Αναστάσιος Σμυρνής, ενώ παρών ήταν και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κύριος Μάρκος Παπακωσταντής.

Δεδομένου ότι σκοπός και αρμοδιότητα της ανωτέρω Επιτροπής του Δ.Σ.Α. είναι η υποστήριξη των συναδέλφων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους στον τομέα αυτόν, κυρίως σε σχέση με την λειτουργία και την συμπεριφορά των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και προσώπων, η Επιτροπή έθεσε στον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής σε πρώτη φάση τα εξής πρακτικά και χρήζοντα άμεσης αντιμετώπισης ζητήματα:

1ον: Καθυστέρηση ορισμού ραντεβού προσέλευσης των Δικηγόρων για την κατάθεση διοικητικού φακέλου και δη αιτήματος προς χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 4251/2014. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος η Επιτροπή μεταξύ άλλων πρότεινε την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατ’ επέκταση των Δικηγόρων που τους εκπροσωπούν.

2ον: Καθυστέρηση έκδοσης οριστικών αποφάσεων επί των ανωτέρω αιτημάτων προς χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος η Επιτροπή μεταξύ άλλων πρότεινε την χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 έως 8 του ν. 4251/2014.

3ον: Εκπροσώπηση πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς κράτησης και δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης (και όχι συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου) προς Δικηγόρο για εκπροσώπησή τους ενώπιον διοικητικών αρχών. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος η Επιτροπή μεταξύ άλλων πρότεινε την προσθήκη της λέξης «διοικητικών» στο άρθρο 26 παρ. 2 περ. β του ν.4251/2014 για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον τόσο δικαστικών, όσο και διοικητικών αρχών.

4ον: Μη ενιαία εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας (όπως λ.χ. μη λήψη βιομετρικών από ορισμένες υπηρεσίες και υπαλλήλους στην κατηγορία των εξαιρετικών με επταετία, μη αποδεκτά έγγραφα για την απόδειξη ισχυρών δεσμών με τη χώρα και αποδοχή αυτών κατά την κρίση τις εκάστοτε υπηρεσίας κ.ο.κ.). Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος η Επιτροπή μεταξύ άλλων πρότεινε την έκδοση σχετικού διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του Δ.Σ.Α. ενεχείρισε στον κ. Γ.Γ. έγγραφο με αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων του Δ.Σ.Α., το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής δήλωσε ότι γνωρίζει και κατανοεί τα ανωτέρω προβλήματα και την σοβαρότητά τους και διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι αφού εξετάσει προσεκτικά και τις θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ.Α., θα δρομολογήσει το συντομότερο δυνατό μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών και των σχετικών διαδικασιών, δεσμεύτηκε δε να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Δ.Σ.Α. και την ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή.

teliko_-_synoptiki_paroysiasi_theseon_epitropis_metanasteysis_kai_ithageneias_-_horis_episimanseis.doc