Γεννήθηκε το έτος 1976 στη Γεωργία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το έτος 2002 αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2005 ασκεί το επάγγελμα δικηγόρου με ιδιαίτερο αντικείμενο τα θέματα αλλοδαπού και μεταναστευτικού δικαίου και απόκτησης ιθαγένειας από τους ομογενείς που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2012 ήταν μέλος της Ε.Δ.Α.Μ. (Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης). Έλαβε μέρος στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και η Ε.Δ.Α.Μ. την 22 Ιανουαρίου 2012 στη Λάρισα, αναπτύσσοντας την εισήγηση με θέμα «Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης». Γνωρίζει άπταιστα ρωσικά και πολύ καλά αγγλικά.

δικηγόρος, Θεσσαλονίκη