Ο δικηγόρος Αναστάσιος Δ. Σμυρνής γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, είναι παντρεμένος και γονέας ενός τέκνου.
Είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το έτος 2005 με συνέπεια και αξιοπιστία.
Είναι διαχειριστής της Αρχής Εγγραφής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς χορήγηση ψηφιακών υπογραφών στους δικηγόρους και πιστοποιημένος χρήστης του Εντεταλμένου Γραφείου του Δ.Σ.Α. προς το σκοπό αυτό.
Είναι εκπαιδευτής και ειδικός στην διαχείριση και παρατήρηση του πληροφοριακού συστήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας αλλά και του ΙΣΟΚΡΑΤΗ που τελούν υπό την άμεση επίβλεψη και συντονισμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και αφορούν την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων (Η.Κ.Δ.) ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.
Κατέχει άριστη γνώση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας της πληροφορικής για την παροχή νομικών και δικαστικών υπηρεσιών με τη χρήση ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) ή ψηφιακή υπογραφή, με την πολιτική ασφαλείας ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης που ισοδυναμεί νομικά με την ιδιόχειρη υπογραφή στο φυσικό κόσμο.
Είναι πιστοποιημένος Νομικός Παραστάτης στη Διαμεσολάβηση έχοντας παρακολουθήσει με επιτυχία θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και προσωπική αξιολόγηση από το «Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
Είναι Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος Β΄του Συλλόγου με την επωνυμία «IMMIGRATIO – Ένωση Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και με Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Τσαούση.
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Νομικών με την επωνυμία Lex-eikon καθώς και μέλος της οργανωτικής επιτροπής.
Είναι μέλος του Βήματος Νομικών «ERGA OMNES» με την ομάδα του οποίου κατήλθε στις δικηγορικές εκλογές του έτους 2014.
Διατελεί νομικός εκπρόσωπος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ¨Πυγμαχικός Σύλλογος Περσεύς¨.
Είναι μέλος της διάσημης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας γνωστή ως World Boxing Council – W.B.C. με την ιδιότητα του διαχειριστή ερασιτεχνικής πυγμαχικής ένωσης στην Ελλάδα για το έτος 2016 και του νομικού συμβούλου για το έτος 2017.
Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έχει εκπροσωπήσει την επιτροπή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και των Διευθυντών αυτής.
Συμμετείχε ως μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου (ΕΜΕΔ)».
Έλαβε μέρος ως εισηγητής στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ε.Δ.Α.Μ.) που έλαβε χώρα την 20-21 Νοεμβρίου 2015 στο Βόλο, με θέμα εισήγησης: «Νέες τεχνολογίες – ψηφιακές υπογραφές».
Το έτος 2014 υπήρξε υποψήφιος Σύμβουλος για το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών τις αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στις εκλογές της 27/28-02-2014 με τον συνδυασμό «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» και την εκλεκτή ομάδα «Erga Omnes» με επικεφαλή τον κ. Δημήτριο Βερβεσό. Ο συνδυασμός επικράτησε με την πλειοψηφία στην προτίμηση των δικηγόρων.

δικηγόρος, Αθήνα